Tussenkomst Vlaamse zorgverzekering

Zorgbehoevenden hebben ook niet-medische kosten: het verblijf in een rusthuis, poetshulp, thuisverzorging,... . De zorgverzekering kan gedeeltelijk tegemoet komen in deze kosten.

Voorwaarden

 • aangesloten zijn bij een erkende zorgkas (dit is verplicht voor wie ouder is dan 25)
 • voldoen aan één van deze drie voorwaarden:
  • OF in een residentiële instelling verblijven (zoals een rusthuis)
  • OF een fiscaal attest kunnen voorleggen van een bestaande indicatiestelling (Katz-schaal, Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden minimum 15 punten, bijkomende kinderbijslag,...)
  • OF minimum 35 punten (Bel-profielschaal) scoren in een onderzoek naar je fysieke en mentale mogelijkheden, door het OCMW of je ziekenfonds

Terug naar boven

Procedure

 • je neemt contact op met het Welzijnsonthaal
 • je legt de nodige bewijzen voor óf laat een onderzoek uitvoeren naar je fysieke en mentale mogelijkheden (zie boven)
 • de medewerker van het Welzijnsonthaal zal voor jou de tussenkomst van de zorgverzekering aanvragen
 • je  ontvangt de uitkering vanaf de eerste dag van de derde maand na de aanvraag

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • indien beschikbaar: een attest van een bestaande indicatiestelling (zie boven)

Terug naar boven

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 130 euro.

Terug naar boven