Subsidie regenwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening scholen

Voor de installatie van een regenwaterput en/of infiltratievoorziening kan een school subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Erkende onderwijsinstelling
  • Schoolgebouw moet in Turnhout gelegen zijn
  • Het volume van de regenwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte
  • Werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer

Terug naar boven

Procedure

De subsidieaanvraag moet na de werken binnen de zes maanden na de factuurdatum worden ingediend.

Terug naar boven

Meebrengen

Bij de aanvraag moet je volgende bijlagen toevoegen:

  • Een situatietekening van de installatie met vermelding van de ligging van de hemelwaterput, filters en pompen en aanduiding van de aansluitingen (toilet, kraan, wasmachine en overige aansluitingen) en/of plan van infiltratievoorziening
  • Factuur of bewijs van installatiekosten
  • Stedenbouwkundige vergunning (indien nodig)

Terug naar boven

Bedrag

Regenwaterput:

  • 0,05 euro per liter voor het volume van de regenwaterput met een maximum van 500 euro.

Infiltratievoorziening:

  • voor bestaande schoolgebouwen: 500 euro
  • Voor nieuwbouw: 250 euro

Terug naar boven

Regelgeving

Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

Terug naar boven