Subsidie regenwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening

Voor de installatie van een regenwaterput en/of infiltratievoorziening kun je subsidie aanvragen.

Voorwaarden

 • Particulier of sociale huisvestingsmaatschappij
 • Woning moet in Turnhout gelegen zijn
 • Zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen
 • Het volume van de regenwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte
 • Werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer

Terug naar boven

Procedure

De subsidieaanvraag moet binnen de zes maanden na de factuurdatum (dus na de werken) worden ingediend.

Terug naar boven

Meebrengen

Bij de aanvraag moet je volgende bijlagen toevoegen:

 • Een situatietekening van de installatie met vermelding van de ligging van de hemelwaterput, filters en pompen en aanduiding van de aansluitingen (toilet, kraan, wasmachine en overige aansluitingen) en/of plan van infiltratievoorziening
 • Factuur of bewijs van installatiekosten
 • Stedenbouwkundige vergunning (indien nodig)

Terug naar boven

Bedrag

Regenwaterput:
Voor bestaande woningen:

 • 250 euro bij aansluiting van minstens een toilet of een wasmachine en een of meerdere aftappunten
 • 500 euro bij aansluiting van minstens een toilet en een wasmachine en een of meerdere aftappunten

Voor nieuwbouwwoningen:

 • 175 euro bij aansluiting van minstens een toilet of een wasmachine en een of meerdere aftappunten
 • 250 euro bij aansluiting van minstens een toilet en een wasmachine en een of meerdere aftappunten

Infiltratievoorziening:

 • Voor bestaande woningen: 500 euro
 • Voor nieuwbouwwoningen: 250 euro

Terug naar boven

Uitzonderingen

Bedrijven, verenigingen, vzw's enz. komen niet in aanmerking voor de subsidie. Sociale huisvestingsmaatschappijen wel.

Terug naar boven

Regelgeving

Code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

Terug naar boven