Stedenbouwkundige vergunning

 • Stedenbouwkundige vergunning?

Voor bouwwerken, voor uitbreidingswerken en/of voor verbouwingswerken heb je een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) nodig.

Ook in andere gevallen heb je vaak een bouwvergunning nodig:

Informeer dus altijd eerst bij Ruimtelijke Ordening.

 

Er zijn ook werken waarbij je vrijgesteld bent van stedenbouwkundige vergunning of melding.

Lees hier de brochure van de Vlaamse Overheid.

Wil je je woning beveiligen tegen inbraak, neem dan vóór de (ver)bouwwerken contact op met Preventie.

 

Architect?

Het kan zijn dat je ook een architect nodig hebt.
Dat is afhankelijk van de grootte en de impact van de werken:

 • voor gebouwen of uitbreidingen van gebouwen boven 40 m² oppervlakte;
 • wanneer de bouwwerken de stabiliteit van een bestaand gebouw veranderen;
 • ...

Informeer hiervoor ook bij Ruimtelijke Ordening.

Vanaf 23 februari 2017 is het digitaal indienen van een stedenbouwkundige vergunning verplicht. Dat kan via deze link

Wat een architect allemaal voor jou kan doen, vind je op de website van de orde van architecten.

Procedure

 • Stel je dossier samen.
  Vul daarvoor het standaard aanvraagformulier in en volg de verplichte dossiersamenstelling.
  Een dossier bestaat altijd uit documenten en plannen.
  De documenten (nota's, foto's ...) breng je in viervoud binnen.
  Breng ook zes (sets) plannen mee.
  Soms zijn er nog meer exemplaren van het dossier/de plannen nodig.
  Dat is afhankelijk van de grootte en de impact van de aanvraag.

  Kom hiervoor gerust langs, de medewerkers van Ruimtelijke Ordening helpen je graag met de dossiersamenstelling.
 • Bij het binnenbrengen van je dossier aan de balie van Ruimtelijke Ordening, krijg je een afgiftebewijs.
  Je mag het dossier ook opsturen, maar doe dat dan wel aangetekend.
  Je dossier wordt nagekeken binnen 14 dagen (uitzonderlijk 30 dagen) na afgifte.
 • Je ontvangt het volledigheids- en ontvankelijkheidsbewijs, als alles in orde is.
  Dat betekent dat de procedure loopt.
  Samen met dat document krijg je ook de naam van je dossierverantwoordelijke, je dossiernummer en het bedrag dat je moet betalen.

  Als het dossier niet in orde is, loopt de procedure niet.
  Ruimtelijke Ordening contacteert je dan telefonisch of per brief.
  Je komt best langs aan de balie om het probleem uit te klaren.

Wat gebeurt er als je dossier volledig en ontvankelijk is?

 • Drie factoren bepalen mee de doorlooptijd van je dossier:
  • Soms komt er een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt.
   De directe buren aan de kant van de werken krijgen een brief waarin staat wat er gaat gebeuren. Soms ontvangen de eigenaars van alle aangrenzende percelen zo'n brief. Je moet dan ook een gele affiche ophangen op de plaats van de werken.
  • De dossierverantwoordelijke vraagt, als het nodig is, advies bij de betrokken instanties.
   Die hebben 30 dagen tijd om hun advies door te geven.
  • Na openbaar onderzoek en adviezen, moet soms het dossier voorgelegd worden aan Ruimtelijke Ordening - Antwerpen (Stedenbouw Antwerpen).
   Daar men heeft 30 dagen tijd om het dossier te bestuderen.
 • Binnen 105 dagen vanaf de datum van volledig- en ontvankelijkheid neemt het schepencollege een beslissing.
 • Je ontvangt een brief dat je de beslissing mag komen ophalen na afspraak.
  De beslissing kan een vergunning zijn, met of zonder voorwaarden.
  Je kunt ook een weigering krijgen.
  Je mag dan de werken geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren.
  Ben je hiermee niet akkoord, kun je in beroep gaan bij de deputatie van de provincie Antwerpen, dus niet bij de gemeente zelf.
  Om in beroep te gaan volg je exact de verplichte beroepsprocedure.

Procedure na vergunning

 • Wanneer je de vergunning krijgt, moet je dat nog 30 dagen bekendmaken door aan te plakken.
  Hang daarvoor het geplastificeerd A4-blad bij de vergunning op aan het pand/stuk grond waarover het gaat.
  Laat dat aan Ruimtelijke Ordening weten door het document 'mededeling aanplakking bekendmaking', ook bij de vergunning gevoegd, ingevuld en ondertekend terug te bezorgen per post of door het af te geven aan de balie van Ruimtelijke Ordening.
 • Zonder tegenbericht mag je vanaf de 35ste dag na de aanplakking starten met de werken.
  Ook dat laat je aan Ruimtelijke Ordening weten door de onderste strook van het document 'mededeling aanvang', ingevuld en ondertekend aan Ruimtelijke Ordening te bezorgen, per post of door afgifte.
 • Op dezelfde manier, met een strook van hetzelfde document, meld je ook het einde van de werken.

Een bouwvergunning vervalt in bepaalde situaties.

Ook de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) omschrijft dat.

Terug naar boven

Meebrengen

Als je voor informatie aan de balie komt, breng dan enkele foto's, plannetjes en/of schetsen mee zodat we een basis hebben om over te praten.

Terug naar boven

Bedrag

Het bedrag dat je moet betalen, kan voor elk dossier verschillen.
Na het indienen van je dossier krijg je een detailberekening toegestuurd ter informatie.
Later ontvang je dan het aanslagbiljet.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Het kan zijn dat je geen vergunning nodig hebt: soms volstaat een melding, soms zijn de werken vrijgesteld en mag je zonder papierwerk de werken starten.

Terug naar boven

Regelgeving