Energiescan

Een energiescan wordt uitgevoerd door de energiesnoeiers van WEB vzw. Met een energiescan ontvang je tips om in je woning op een eenvoudige manier energie te besparen.

De energiesnoeiers kunnen ook ondersteuning aanbieden indien je verbouwingen in je woning plant. Ze geven daarbij meer informatie over de beschikbare premies.

Voorwaarden

De woning moet in Turnhout gelegen zijn en als hoofdverblijfplaats dienen. Bovendien moet je in een van onderstaande categorieën vallen om in aanmerking te komen voor een gratis energiescan.

  • Beschermde afnemers, die genieten van het Sociaal Tarief voor elektriciteit en aardgas;
  • Afnemers die een uitnodiging ontvangen voor de lokale adviescommissie in het kader van een verzoek door de netbeheerder tot afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer;
  • Personen die over een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit beschikken;
  • Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering; dit zijn personen met het RVV-statuut of met het OMNIO-statuut;
  • Personen die een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben lager dan 16 965,47 euro verhoogd met 3 140,77 euro per persoon ten laste;
  • Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldregeling genieten en niet in staat zijn om hun energiefactuur te betalen;
  • Personen die door het OCMW sociaal of budgettair begeleid worden wegens betalingsmoeilijkheden;
  • Sociale huurders van een sociaal verhuurkantoor of een sociale huisvestingsmaatschappij;
  • Personen die een woning huren waarvan de (niet-geïndexeerde) huurprijs maximum 500 euro bedraagt.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt hier een aanvraag doen voor een gratis energiescan.

Terug naar boven

Bedrag