Aangifte schade aan teelten

Landbouwers die door extreme weersomstandigheden schade aan teelten hebben, kunnen mogelijk een schadevergoeding krijgen.

Voorwaarden

De schade moet worden vastgesteld door een 'commissie tot vaststelling van schade aan teelten', die door de burgemeester wordt samengeroepen. Daarin zetelen verschillende deskundigen. Bij een plaatsbezoek wordt een PV van vaststelling opgemaakt. Dit PV wordt doorgestuurd aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

Om in aanmerking te komen voor de schadevergoeding moet de overheid de uitzonderlijke weersomstandigheden aanvaarden.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt het aangifteformulier invullen en aan de milieudienst bezorgen om de commissie samen te roepen.

Terug naar boven