Planologisch attest

Het planologisch attest is een instrument dat aan bestaande zonevreemde bedrijven een ruimtelijke oplossing kan bieden.

Informeer je bij Ruimtelijke Ordening als je denkt dat jouw bedrijf in aanmerking komt voor een planologisch attest.

Een zonevreemd bedrijf geeft aan welke ruimtelijke behoefte het heeft op korte en lange termijn. Aan de hand van adviezen en een openbaar onderzoek wordt dan onderzocht of het bedrijf behouden kan blijven en kan uitbreiden op de huidige plaats.

Als het attest positief is moet er een ruimtelijk uitvoeringsplan door de stad worden opgemaakt om het bedrijf zone-eigen te maken.

Regelgeving