Toelage afvalpreventie buurtwerken

Buurtwerken die rond afvalpreventie en -recyclage werken, kunnen daarvoor een toelage krijgen van Stad Turnhout.

Voorwaarden

Het buurtwerk moet voldoen aan twee criteria:

  • Erkend zijn als Turnhouts buurtwerk door de algemene subsidiecriteria 'Buurt en Wijk' te hebben ondertekend.
  • Zijn werking hebben op Turnhouts grondgebied.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de aanvraag indienen tussen 15 oktober en 1 november voor het betreffende jaar.

Je moet in een verslag aantonen dat je effectief werkt rond afvalpreventie- en recyclage. Dit verslag moet je bij de aanvraag voegen.

Als je de aanvraag met het verplichte verslag niet tijdig indient, ontvang je voor dat jaar geen toelage.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Aanvraagformulier afvalpreventiepremie
  • Verslag afgelopen jaar

Terug naar boven

Bedrag

50 euro toelage per jaar

Terug naar boven