Bouwafval

Bouw- en sloopafval zijn alle afvalstoffen afkomstig van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen, behalve de steenachtige fractie.

Voorwaarden

Hoort bij bouwafval:

  • Roofing
  • Gyproc
  • Gips
  • Kalk
  • Cellenbeton

Enkel particulieren mogen bouwafval aanleveren.

Terug naar boven

Procedure

Bouwafval kun je aanleveren op het recyclagepark. 

Terug naar boven

Meebrengen

Naar het recyclagepark neem je je e-ID (elektronische identiteitskaart) mee om de slagboom te openen.

Terug naar boven

Bedrag

  • Gewicht: 0,125 euro/kg

Terug naar boven

Uitzonderingen

Bouwafval mag niet met de grofvuil-ophaling aan huis meegegeven worden.

Asfaltpuin is geen inerte afvalstof daar asfalt naast stenen ook enkele procenten al of niet teerhoudend bitumen bevat; bijgevolg mag het niet bij het bouwafval.

Terug naar boven