Woningkwaliteit - conformiteitsattest

Elke woning of kamerwoning die je in Vlaanderen verhuurt, moet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen voldoen.

Je moet als eigenaar je huurwoning laten onderzoeken. Als de woning conform de minimale normen is, levert de gemeente een conformiteitsattest af. Het conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig. 

Een conformiteitsattest is verplicht, maar in Turnhout wordt dit gefaseerd ingevoerd. Om te weten in welke fase jouw woning moet voldoen aan deze verplichting, kan je het plan onderaan raadplegen. Voor een meer gedetailleerde informatie, zie bijlage onderaan.

De gefaseerde invoering van het conformiteitsattest wordt gespreid over 11 jaar.

In de wijk Centrum is de gefaseerde invoering van het conformiteitsattest voor private huurwoningen verplicht uiterlijk tegen 1 januari 2024.

In de wijken stedelijk wonen Oost en stedelijk wonen West  is de gefaseerde invoering van het conformiteitsattest voor private huurwoningen verplicht uiterlijk tegen 1 januari 2028.

In de overige wijken (Zuidelijke wijken, Zevendonk & zuiden, Heizijdse Velden en Noorden) is de gefaseerde invoering van het conformiteitsattest voor private huurwoningen verplicht uiterlijk tegen 1 januari 2030.

Het conformiteitsattest in fase 1 is verplicht tegen 1 januari 2024. We raden uiteraard wel aan om zo snel mogelijk, vb. bij een nieuwe inhuring, het conformiteitsattest aan te vragen. Het is immers nuttig te weten dat het verhuren van een niet-conforme woning nu reeds strafbaar is.

Plan wijkindeling conformiteitsattest in fases

Voorwaarden

De Vlaamse overheid legde de minimale kwaliteitsnormen waaraan een woning moet voldoen vast.

Het gaat om normen op vlak van veiligheid, gezondheid, oppervlakte en basiscomfort.
Enkel de eigenaar / verhuurder van de woning kan een conformiteitsattest aanvragen.
De gemeente kan ook op eigen initiatief een conformiteitsattest afleveren.

Terug naar boven

Procedure

De aanvraag van een conformiteitsattest gebeurt via een aanvraagformulier.

Neem gerust contact op met de medewerkers van de dienst Wonen Stadsregio Turnhout, zij helpen je graag verder. De stad voert na het indienen van de aanvraag een plaatsbezoek uit.

Als uit de vaststellingen ter plaatse blijkt dat de woning aan de minimale normen voldoet, levert de gemeente een conformiteitsattest af.

Als blijkt dat de woning niet aan de normen voldoet, moet de eigenaar verplicht werken uitvoeren.

Terug naar boven

Meebrengen

De aanvraag van een conformiteitsattest verloopt via een aanvraagformulier met daarbijgevoegd een schema of plan van de woning en een kopie van het keuringsattest, als dat er is.

Terug naar boven

Bedrag

De aanvraag van een conformiteitsattest voor woningen kost 62,50 euro per woning.

Voor kamers en studentenkamers betaalt de aanvrager 62,50 euro voor het pand, verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1 250 euro.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Het politieregelement (Afdeling V - Hoofdstuk IV) verplicht een voorafgaand onderzoek voor (studenten)kamers. Voor kamers is een conformiteitsattest alleen niet voldoende.

Terug naar boven

Regelgeving

De Vlaamse regelgeving betreffende de minimale kwaliteitsnormen kun je raadplegen op Wonen Vlaanderen.

Voor meer informatie, zie besluit gemeenteraad onderaan deze pagina. 

Terug naar boven