Container op openbaar domein plaatsen

Online aanvragen

Om een container op openbaar domein te zetten, moet je een vergunning en eventueel parkeerverbod aanvragen bij het Loket Wegen.

Voorwaarden

Iedereen kan een aanvraag indienen. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, evenementen, doorgaand verkeer ...

Terug naar boven

Procedure

Vraag de vergunning minstens veertien dagen op voorhand aan via het onlineformulier. Of kom langs bij het Loket Wegen.

Je ontvangt dan een vergunning met de voorwaarden waaraan je voor de inname van het openbaar domein moet voldoen.

Vergeet niet de naam van de containterfirma door te geven!

Terug naar boven

Bedrag

De belasting is vastgesteld op 0,25 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. De belasting bedraagt minimaal vijftien euro.

Hou ook rekening met de kosten voor het eventuele parkeerverbod:

  • Je betaalt 40 euro voor de eerste zeven dagen.
  • Voor elke begonnen volgende week betaal je twaalf euro.
  • Voor het aanvragen van wijzigingen en verlengingen van het tijdelijk parkeerverbod is een retributie verschuldigd van vijf euro.
  • Wijzigingen waarbij de totale duur van het tijdelijk parkeerverbod wordt verkort, zijn vrijgesteld van deze bijkomende retributie.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Uitzonderlijk kan een straat tijdelijk afgesloten worden en wordt er een omleiding voorzien.

Terug naar boven

Regelgeving

Terug naar boven

Online aanvragen