Wegenwerken/bouwwerken met inname openbaar domein

Bij wegenwerken of bouwwerken waarbij je openbaar domein inneemt, moet je een vergunning en eventueel een parkeerverbod aanvragen bij het Loket Wegen.

Voorwaarden

Iedereen kan een aanvraag indienen.
Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, evenementen, doorgaand verkeer ...

Terug naar boven

Procedure

 • Vraag de vergunning minstens veertien dagen op voorhand online aan: voor wegenwerken en voor bouwwerken. Of kom langs bij het Loket Wegen.
 • Voeg ook een plan toe met daarop de aanduiding van de werken en de in te nemen ruimte  (werfinrichtingsplan) voor bouwwerken en de signalisatie die je moet plaatsen (signalisatieplan) voor wegenwerken.
 • Je ontvangt dan je vergunning met de voorwaarden waaraan je moet voldoen voor de inname van het openbaar domein.

Terug naar boven

Bedrag

 • De belasting is vastgesteld op 0,25 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. De belasting bedraagt minimaal vijftien euro.
 • Als (in uitzonderlijke gevallen) de straat moet worden afgesloten:
  • betaal je 50 euro voor de eerste zeven dagen;
  • betaal je 25 euro voor elke begonnen volgende week.
 • Houd ook rekening met de kosten voor het eventuele parkeerverbod:
  • Je betaalt 40 euro voor de eerste zeven dagen.
  • Voor elke begonnen volgende week betaal je twaalf euro.
  • Voor het aanvragen van wijzigingen en verlengingen van het tijdelijk parkeerverbod is een retributie verschuldigd van vijf euro.
  • Wijzigingen waarbij de totale duur van het tijdelijk parkeerverbod wordt verkort, zijn vrijgesteld van deze bijkomende retributie.

Terug naar boven

Regelgeving

Terug naar boven