Hinder bij openbare werken

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Minder klanten betekent minder inkomsten. Om een tijdelijk cashflow probleem op te vangen komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rentelast van een overbruggingkrediet.

De meeste zelfstandigen en kmo's, zowel bestaande als nieuwe zaken, komen in aanmerking voor de rentetoelage. Er zijn twee basisvoorwaarden voor het toekennen van de rentetoelage:

  • een verstoorde bereikbaarheid
  • ontvankelijkheid van het krediet

Lees er hier meer over.