Stedenband Hanzhong

Stedenband

Stad Turnhout en de Chinese stad Hanzhong wisselen onderling kennis uit over verschillende beleidsdomeinen. In 2001 werd een eerste officieel vriendschapsakkoord ondertekend met Stad Hanzhong.  Aanvankelijk had Stad Turnhout de bedoeling om op bedrijfseconomisch vlak met Stad Hanzhong te gaan samenwerken, totdat men eind september 2001 vernam dat men vanaf januari 2002 kon deelnemen aan een proefproject van de Vlaamse overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Samenwerking rond verschillende thema's

Na gezamenlijk overleg besloten Turnhout en Hanzhong om in een eerste fase een samenwerking uit te bouwen op het domein van milieu: afvalpreventie en afvalverwerking, afvalwaterzuivering, milieueducatie,enzovoort.

In de voorbije jaren van samenwerking hebben reeds verschillende activiteiten plaatsgevonden: milieustage, tentoonstellingen, uitwisselingsproject tussen tekenacademies, welzijnsstage, werkbezoeken in het kader van de stedenband, uitwisseling tussen fotografen, enzovoort. Momenteel werken Hanzhong en Turnhout voornamelijk samen rond welzijn en milieu.

Eind april 2018 bracht een 3-koppige delegatie van Stad Turnhout een werkbezoek aan Hanzhong. Concrete uitwisselingen werden verder uitgediept o.a. economische uitwisseling(lokale producten) , culturele/toeristsiche uitwisseling …. .
Stad Hanzhong zal ook enkele buitenfitnesstoestellen aan Stad Turnhout schenken; die zullen in de openbare ruimte geplaatst worden.

Samenwerking Thomas More Turnhout en Chinees college

In 2015 ondertekende Koen Van Den Bossche van de opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde van Thomas More in Turnhout een samenwerkingsovereenkomst met de directeur van het Technical en Vocational College Hanzhong. Dit in aanwezigheid van Turnhoutse burgemeester Eric Vos en provinciegouverneur Cathy Berx

Eind april 2018 werden concrete stappen voor uitwisseling besproken in Hanzhong. In september 2018 zullen o.a. 2 docenten van het Technical en Vocational College Hanzhong enkele weken meedraaien op Thomas More.