Bedrijventerrein Veedijk

Turnhout is een ideale locatie voor de vestiging van bedrijven. De industrieterreinen liggen langs de snelweg E34 van Eindhoven naar Antwerpen. Op die manier kunnen bedrijven genieten van de relatief kleine afstand naar de bedrijventerreinen van de Noord-Brabantse stedenrij, de nabijheid van de Antwerpse haven en Duitsland.

Tegen 2012 wordt de bedrijvenzone Veedijk, ten zuiden van de E34, uitgebreid. Het gaat om een uitbreiding van ongeveer 50 hectare bedrijvenzone. Een bosbuffer van zo'n 10 hectare onttrekt de industrie aan het zicht, terwijl een groene zone als overgangsgebied tussen Zevendonk en de bosbuffer zal fungeren.

Duurzame ontwikkeling

Stad Turnhout legt grote nadruk op een duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling van deze nieuwe bedrijventerreinen.

Zo werden er vanaf de planfase duurzame maatregelen genomen op het vlak van infrastructuur. Een groene bufferzone scheidt de werk- en woonzones en er wordt grote aandacht besteed aan efficiënt ruimtegebruik, waterbeheer, duurzame mobiliteit en groen.

Naast een duurzaam ontwikkelde infrastructuur is ook samenwerking, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid, een belangrijk aspect van een duurzaam bedrijventerrein. Door samen te werken kunnen heel wat kosten bespaard worden, kan de milieudruk verminderen en kunnen ook veel initiatieven op sociaal vlak genomen worden.

Parkmanagement

Samenwerking vraagt om coördinatie en deze rol zal het parkmanagement van Stad Turnhout op zich nemen. Op die manier wil Stad Turnhout haar ondernemers ondersteunen met een actief economisch beleid op maat.

Eind 2006 werd de vzw Parkmanagement Turnhout opgericht. Dit is een koepelplatform waarin het stadsbestuur samen met ondernemers, de werknemers- en werkgeversverenigingen en IOK werkt aan de uitbouw van functionele bedrijventerreinen en een attractief ondernemersklimaat.

Stad Turnhout staat in voor de praktische ondersteuning en uitwerking van projecten van het parkmanagement.

Goed wonen en werken in Turnhout

In Turnhout zijn al heel wat bedrijven gevestigd. Er ligt dan ook al een bedrijventerrein van 310 hectare, dat volledig is ingevuld. Bekende bedrijven zijn onder meer Philips, Würth, Avery Dennison, Soudal, Heinz ...

Naast mooie bedrijventerreinen zet Stad Turnhout ook in op de ontwikkeling van kenniseconomie. De stad heeft dan ook heel wat te bieden op vlak van wonen en beleven. Er worden tal van nieuwe woonprojecten ontwikkeld in een groene omgeving, met aandacht voor speelweefsel voor kinderen.

Het bruisende stadscentrum werd recent heraangelegd, waardoor het aangenaam vertoeven is op de vele terrasjes. Voor cultuurliefhebbers zijn er het bekende cultuurcentrum de Warande, het filmfestival Open Doek, de bioscoop ...

Turnhout is een centrumstad op mensenmaat, waar wonen, werken en beleven op wandelafstand van elkaar te vinden is.