Jeugdraad

Omschrijving

De jeugdraad is het enige erkende adviesorgaan rond jongerenthema's in Turnhout. Wanneer het stadsbestuur beslissingen met betrekking tot jongerenthema's voorbereidt en/of uitvoert, vraagt men de jeugdraad om advies zoals de nieuwe fuifzaal. De jeugdraad kan ook zelf het initiatief nemen om het stadsbestuur te adviseren. Bijvoorbeeld rond toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De algemene vergadering van de  jeugdraad vergadert elke laatste dinsdag van de maand in het stedelijk jeugdcentrum Wollewei. Voor de juiste data kijk je best in de agenda.

De jeugdraad is samengesteld uit afgevaardigden van de jeugdbewegingen en geïnteresseerde jongeren. Alle jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom. Je moet enkel het egagementsformulier van de jeugdraad ondertekenen. Neem zeker eens een kijkje op de facebookpagina van de jeugdraad. Je kunt je kandidaat stellen via het online inschrijvingsformulier.

Agenda's en verslagen