Jeugdwelzijnsoverleg

De algemene opdracht van het Jeugdwelzijnsoverleg  is het aanbieden, organiseren en/of opvolgen van (al dan niet gezamenlijke) acties om het welzijn van kinderen en jongeren te verhogen en factoren die het welzijn van kinderen en jongeren bedreigen, te verminderen.

Concreet gebeurt dit door:

  • een gespreks- en informatieforum te zijn waarop jeugd(welzijns)werkers en –organisaties elkaar beter leren kennen en zo een duidelijk zicht krijgen op het globale jeugdwelzijnsaanbod  in Turnhout en omstreken;
  • bespreking, ondersteuning en ervaringsuitwisseling van de werking van de diensten;
  • voortdurend te zoeken naar oplossingen voor leemtes en hiaten in het aanbod;
  • het opnemen van signaalfunctie naar relevante overheden en diensten en hierbij de stem van de doelgroep vertolken en
  • het opmaken van een jeugdwelzijnsplan.


Belangrijke uitgangspunten zijn

  • De prioritaire doelgroepen van de acties van het Jeugdwelzijsoverleg zijn kinderen en jongeren in het algemeen en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder.
  • Kinderen en jongeren – én hun gedrag - worden benaderd in hun context (thuismilieu, buurt, ontwikkeling …).
  • Waar mogelijk streeft het Jeugdwelzijnsoverleg naar toeleiding naar bestaande initiatieven.
  • Belang van samenwerking van de verschillende welzijnsinitiatieven in functie van de realisatie van de doelstellingen.


Het Jeugdwelzijnsoverleg waakt erover dat er tussen het lokale bestuur en private voorzieningen duidelijke afspraken (resultaatsverbintenissen) gemaakt worden over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks impact hebben op het welzijn van kinderen en jongeren in het algemeen en van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder. Vier tot zes maal per jaar komt de algemene vergadering samen.
Een drietal weken op voorhand komt het dagelijks bestuur samen om de agenda te bespreken en vast te leggen.