Werken waarvoor geen omgevingsvergunning of melding nodig is

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning

Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.

Informeer altijd bij de dienst Ruimtelijke Ordening of de werken die je wil uitvoeren zonder vergunning kunnen. Het stadsbestuur kan namelijk strengere regels opleggen dan de Vlaamse overheid.

Vrijgestelde werken mag je gewoon uitvoeren.