Wegen en riolering - meerjarenplan

Straten, riolen, beplanting en openbare verlichting zijn na verloop van tijd aan vernieuwing toe.

Het stadsbestuur werkt voor het onderhoud van straten en pleinen met meerjarenplannen.In deze meerjarenplannen worden de investering in wegen, riolering en openbare verlichting opgenomen.

De meerjarenplanning wordt om de zes jaar opgemaakt bij het begin van de nieuwe legislatuur.