Leerrecht

Samen naar een plan leerrecht

Elke leerling heeft recht op onderwijs, jij ook. Samen willen we ervoor zorgen dat je een diploma of een kwalificatie behaald. Zo ben je beter gewapend om je op de arbeidsmarkt te begeven. Daarom zijn we bezig om het stappenplan leerrecht verder uit te werken. We houden je op de hoogte op deze webpagina.

We willen toch nog meegeven dat:

Spijbelen door de wet van de leerplicht verboden is! Je school noteert iedere ongewettigde afwezigheid en het Ministerie van Onderwijs en Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) worden op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er met spijbelaars?

Ouders van spijbelaars krijgen bericht thuis. Een CLB-medewerker neemt contact op met jou en je ouders voor een gesprek. Indien nodig wordt de politie verwittigd en kan de jeugdrechtbank stappen ondernemen. 

Wat kan jij doen?

Praten helpt. Neem iemand in vertrouwen als je met een probleem zit:

Er is veel hulp mogelijk, ook voor jou!