Eerste schooldag voor kleuters

Wanneer mag mijn kind naar school?

Wanneer je kind 2,5 jaar is, kan het naar de kleuterschool.
Er zijn 7 instapdata wanneer je kleuter kan starten:

 • de 1ste schooldag na elke schoolvakantie: 
  • na de zomervakantie
  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • na de krokusvakantie of
  • na de paasvakantie
 • de 1ste schooldag van februari
 • de 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.
Bereken hier de instapdata van je kind.

Vanaf welke datum mag je kind dan gaan?

Kindjes geboren tot en met… stappen ten vroegste in na… dus vanaf…
1 maart 2015 de zomervakantie  vrijdag 1 september 2017
6 mei 2015 de herfstvakantie maandag 6 november 2017
8 juli 2015 de kerstvakantie maandag 8 januari 2018
1 augustus 2015 de teldag donderdag 1 februari 2018
19 augustus 2015 de krokusvakantie maandag 19 februari 2018 
16 oktober 2015  de paasvakantie maandag 16 april 2018
14 november 2015  Hemelvaart  maandag 14 mei 2018 

 

Is jouw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2018-2019!

Scholen organiseren vaak afzonderlijke klasjes voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar.
In zo'n instapklasje kan een kinderverzorgster meehelpen.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

De kleuterschool is een onderdeel van een goede schoolloopbaan! Het is een speel- en leerschool. Je kind leert er knutselen, samenspelen, praten en zelf dingen uitproberen. Twijfel dus niet om in te schrijven in een van de kleuterscholen in Turnhout.

Waar kan ik terecht met vragen?

Soms zijn er twijfels over het al dan niet naar school laten gaan van je kind, bijvoorbeeld wanneer je kind nog niet helemaal zindelijk is. Dit hoeft geen probleem te zijn. Praat erover met de kleuterschool, Kind en Gezin, de opvangplaats of de begeleider van het Peuter Speelpunt. Tips kun je terugvinden op 'Groei Mee'.

Hoeveel kost de kleuterschool?

Volgens de grondwet is de toegang tot het onderwijs gratis tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat je je kind gratis kan inschrijven in een school van het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Meer informatie kan je lezen op de website van de Vlaamse Overheid.

Stad Turnhout helpt bepaalde gezinnen met het verminderen van de schoolrekening. De  gezinnen die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op een onderwijscheque van 60 euro.

Vanaf de kleuterklas kan je al studietoelagen aanvragen. Kleuters moeten wel een minimum aantal dagen op school aanwezig zijn. Kleuters die naar school gaan na 19 februari 2018 kunnen dit pas in het schooljaar 2018-2019 aanvragen.  Meer info vind je op studietoelagen.be