Milieuraad

Omschrijving

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen vragen de milieuraad advies over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke en intergemeentelijke beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling.

De milieuraad kan zelf advies uitbrengen over alle andere beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn.

De milieuraad bestaat initieel uit 36 leden. Eén derde daarvan is afkomstig uit milieu- en natuurverenigingen. Ook socio-culturele verenigingen, de bedrijfswereld, de scholen en burgers hebben hun zitje. Het lidmaatschap duurt zes jaar en loopt samen met het mandaat van de gemeenteraad. Van de leden wordt een sterk engagement gevraagd.

In principe vergadert de milieuraad elke derde dinsdag van maart, juni, september en december vanaf 19.30 uur in een lokaal in de Warande. Afwijkingen en/of extra themavergaderingen zijn wel mogelijk.

Een realisatie van de milieuraad is het uitreiken van de milieuprijs.

Verslagen