Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

In 1979 werd het gewestplan Turnhout vastgesteld.

Dit gewestplan regelde de bestemming van gronden in Turnhout en omgeving.
Dit gewestplan is nog grotendeels van toepassing.

Het gewestplan werd gedetailleerd door Bijzondere plannen van Aanleg (BPA).
Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden er geen BPA's opgemaakt maar ruimtelijke uitvoeringsplannen
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) geven uitvoering aan het structuurplan.
 
In een RUP worden  bestemmingen en procedures vastgelegd die voor grondeigenaars en gebruikers belangrijk kunnen zijn. RUPs hebben een verordenende kracht.
Er wordt vastgelegd waar een pijpleiding juist komt liggen, welke gebouwen nog kunnen in een bepaald openruimtegebied, waar een bedrijvenzone concreet komt, welke woonzone bijgemaakt wordt,...
Soms kan een RUP ook een bouwverbod inhouden. Waar een RUP van kracht is, bestaat het gewestplan of BPA niet meer.

 

 

BPA's

RUP's

Nieuwstad deel 1Kapelhoek
LeemshoeveGalgebeek
Industriezone V HaegbeemdenKleinhandelszone N140
Eilanders
FRAC Recreatief Parkgebied
FRAC LO

 

 

 

 





 

 

BPA Nieuwstad deel 1

voorschriften

plan

 

BPA Leemshoeve

voorschriften

toelichtingsnota

goedkeuring

plan

 

BPA Industriezone V Haegbeemden

goedkeuring

plan

 

BPA Eilanders

voorschriften

toelichtingsnota
bestemmingsplan

 

BPA FRAC Recreatief Parkgebied

voorschriften

toelichtingsnota

plan

 

BPA FRAC LO

voorschriften

toelichtingsnota

bestemmingsplan

 

RUP Galgebeek

voorschriften

toelichtingsnota

goedkeuring

plan

 

RUP Kapelhoek

voorschriften

toelichtingsnota

goedkeuring

plan

 

RUP Kleinhandelszone N140

voorschriften

toelichtingsnota tekst

toelichtingsnota kaarten

toelichtingsnota bijlage

onteigeningsplan

feitelijke en juridische toestand

bestemmingsplan