Raad en Vast bureau

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg de OCMW-raad, is het belangrijkste bestuursorgaan van het OCMW. De werking van de OCMW-raad kan je vergelijken met die van de gemeenteraad.

De OCMW-raad telt elf leden. Die worden iedere zes jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, aangeduid door de gemeenteraad. Op die manier delegeert de gemeenteraad zijn bevoegdheid op het vlak van welzijn aan de OCMW-raad.

Ook de burgemeester zetelt in de OCMW-raad.

De raadsleden zijn

 • OP DE BEECK Luc (voorzitter, CD&V)
 • VOS Eric (TIM)
 • BORDEYNE Stephan (Groen!)
 • BOULLIARD Jan (N-VA)
 • CLAESSEN Gonda (N-VA)
 • DE QUICK Erik (Vlaams Belang)
 • DE SMET Annick (SP.a)
 • DE VRIES Laurent (TIM)
 • ELST Rudy (TIM)
 • HEYNS Guy (N-VA)
 • MALFAIT Brigitte (SP.a)
 • VAN ROOY Griet (CD&V)

De raad komt één keer per maand samen voor de algemene vergadering. Die vergadering bestaat uit een openbare en een besloten zitting. De openbare zitting staat open voor publiek, die mag je dus altijd bijwonen. In de besloten zitting bespreekt de raad agendapunten die niet openbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld zo voor dossiers die zich nog in een voorbereidende fase bevinden. Ook als het over personen gaat, gebeurt de bespreking achter gesloten deuren.

De vergaderingen van de raad gaan door in zaal Albert Van Dyck, Albert Van Dyckstraat 20, Turnhout. Een week op voorhand kondigen we de agenda van de raad aan op de startpagina van onze website. Je kan je ook gratis abonneren. Je krijgt de agenda van de raad dan per e-mail toegestuurd.

De verslagen van de openbare zittingen van de raad kan je onderaan deze pagina downloaden.

Vast bureau

De OCMW-raad delegeerde het dagelijks bestuur van het OCMW aan het vast bureau. Het vast bureau bestaat uit vier leden die ook zetelen in de OCMW-raad:

 • OP DE BEECK Luc (voorzitter, CD&V)
 • BOULLIARD Jan (N-VA)
 • DE VRIES Laurent (TIM)
 • MALFAIT Brigitte (SP.a)

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar.