Anderstalige Nieuwkomers - OKAN

Op heel wat scholen zijn anderstalige nieuwkomers of OKAN-leerlingen ingeschreven. Het onderwijsteam ondersteunt deze scholen. 

Aanbod voor leerkrachten basisonderwijs

Een ervaringsgroep 'KAN' (Kruisbestuiving Anderstalige Nieuwkomers) organiseert vrijblijvend, gratis open aanbod voor allen die zich betrokken voelen bij anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs in regio Turnhout. Nieuwe activiteiten komen in de kalender van onderwijsprojecten.

De groep 'KAN' wordt geleid door vier partners: Stad Turnhout, Expertisecentrum DoorElkaar, Documentatiecentrum Atlas Provincie Antwerpen, OKAN GO!

Aanbod voor startende onthaalleerkrachten basis- en secundair onderwijs

Er zijn tal van vormingen voor onthaalleerkrachten of leerkrachten die voor de eerste keer anderstalige nieuwkomers in hun klasgroep hebben. Het boek “geen pANiek” is een leidraad. Kijk op: DoorElkaar.
In 2017-2018 starten we een lerend netwerk  over dit thema. Wie stapt er mee in? Meer info bij Katrien Abrams.

Open vormingsaanbod voor schoolteams

  • Op de website van DoorElkaar staan interessante links, websites, een open vormingsaanbod en een oproep tot het vormen van een lerend netwerk.
  • Documentatiecentrum Atlas bezit een waaier aan leermiddelen om anderstalige en taalzwakke leerlingen te ondersteunen. Je kan er terecht voor uitgebreid advies in je zoektocht naar geschikt materiaal.
  • Info via de e-nieuwsbrief van Gelijke kansen - Onderwijs: je kan je abonneren via deze link.
  • Agentschap Integratie en Inburgering biedt ondersteuning en begeleiding aan scholen uit de regio.