Kappen van een boom

Als je een losstaande boom wilt kappen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 

Voor een boom die een acuut gevaar vormt, zijn er verschillende noodprocedures al naargelang de dikte en grootte van de boom. Neem contact op met de milieudienst (014/44 33 28) om te weten welke procedure je moet volgen.

 

Wil je een boom in een bos kappen of een volledig bos  (ontbossing) dan zijn weer andere procedures geldig.