Nachtwinkel

Om een nachtwinkel te mogen openen, heb je in Turnhout een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

Om de openbare orde en de rust te garanderen, levert de stad geen vergunning af:

 • Wanneer binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf te toegangsdeur, al een nachtwinkel gevestigd is.
 • In of naast gebouwen met een voortuin.
 • In meergezinswoningen.

Je kan ook geen vergunning krijgen in één van volgende straten: 

 • Grote Markt;
 • Gasthuisstraat;
 • Leopoldstraat;
 • Sint Antoniusstraat;
 • Victoriestraat;
 • de Merodelei van huisnummer 1 tot en met 100;
 • Renier Sniedersstraat 2;
 • Zegeplein;
 • Warandestraat;
 • Patersstraat;
 • Baron Frans du Fourstraat van huisnummer 2 tot en met 4;
 • Otterstraat van huisnummer 1 tot en met 43;
 • Herentalsstraat van huisnummer 1 tot en met 45;
 • Korte Gasthuisstraat van huisnummer 1 tot en met 55;
 • Deken Adamsstraat 87;
 • Het binnengebied van Turnova (tussen Otterstraat, Grote Markt, Baron Frans du Fourstraat en Akkerpad).

Terug naar boven

Procedure

Je kan een exploitatievergunning aanvragen via het aanvraagformulier. Je moet het aanvraagformulier volldig ingevuld en ondertekend bezorgen aan de dienst Ondernemen & Werk. Voeg bij de aanvraag steeds de aanvraag tot brandweercontrole toe. Geef op het aanvraagformulier van de brandweer aan wat de streefdatum is om de nachtwinkel te openen. De aanvraag voor een exploitatievergunning dien je minstens één maand voor de opening van de zaak in.

Nadat de aanvraag voor een exploitatievergunning is ingediend en alle documenten zijn afgeleverd, worden volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • controle brandveiligheid;
 • controle moraliteit van de uitbater(s) en eventuele werknemer(s);
 • controle omgevingsvergunning.

Terug naar boven

Meebrengen

 • kopie identiteitskaart;
 • kopie identiteitskaart van de aangestelden;
 • telefoon en mailadres waarop de aanvrager te bereiken is;
 • adres, telefoonnummer en mailadres van de nachtwinkel;
 • ondernemingsnummer en attest van inschrijving ondernemingsloket;
 • kopie statuten van de vennootschap;
 • bewijs van goed gedrag en zeden voor iedereen die een tap- of exploitatievergunning nodig heeft;
 • kopie van de huurovereenkomst van het pand of kopie van aankoopakte van het pand.

Terug naar boven

Regelgeving

Uniform Gemeentelijk Politiereglement Turnhout, Afdeling VI, Hoofdstuk XV Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Terug naar boven