Naamsverbetering

Als je naam of voornaam niet juist vermeld staat in de geboorteakte, bijvoorbeeld door een typefout, kan deze fout verbeterd worden op bevel van de rechtbank.

Voorwaarden

Je moet in Turnhout geboren zijn.

Terug naar boven

Procedure

Als je een fout vaststelt, verwittig dan zo snel mogelijk de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats. Die zal een verzoek tot verbetering vragen aan de rechtbank, overeenkomstig artikel 99 en 100 van het Burgerlijk Wetboek.

Terug naar boven

Meebrengen

De akte waarop men zich baseert om de fouten in de te verbeteren akte te wijzigen. Zoveel mogelijk stukken die de fout waarover het gaat kunnen staven.

Terug naar boven

Bedrag