Naams- en voornaamswijziging

Familienamen en voornamen kunnen enkel veranderd worden als je een grondige reden hebt. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag, met vermelding van de redenen, indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie.

Een voornaamswijziging is een Ministerieel besluit, een naamswijziging is een Koninklijk besluit.

Voorwaarden

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw naam of voornaam te willen wijzigen.

Terug naar boven

Procedure

Om een naams- of voornaamswijziging aan te vragen moet je een gemotiveerde aanvraag, met duidelijke vermelding van de redenen indienen bij de Federale overheidsdienst Justitie
Het verzoekschrift moet je aangetekend verzenden naar het volgende adres :
Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel 02 542 67 01 (03)

De Federale overheidsdienst Justitie stuurt je een afschrift van het besluit. Na betaling van registratierechten moet de verzoeker zich aanbieden met het afschrift.

  • Bij de dienst Burgerzaken van jouw geboorteplaats
  • Bij de dienst Burgerlijke Stand in Brussel, als je niet in België geboren bent.

Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen na de registratie.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Een afschrift van het Koninklijk of Ministerieel besluit van de naamsverandering

Terug naar boven

Bedrag

De naamsverandering gaat gepaard met een heffing van een registratierecht van 49 euro. Dit recht wordt verhoogd tot 740 euro ingeval het gaat om toevoeging van een andere naam of om vervanging van een hoofdletter door een kleine letter. Voor een voornaamswijziging is de heffing 490 euro, dit kan evenwel verminderd worden tot 49 euro in bepaalde gevallen.

Terug naar boven