Mobiliteitsbeleid

De mobiliteitsvisie voor stadsregio Turnhout is neergeschreven in het mobiliteitsplan. Een mobiliteitsplan kijkt verder in de toekomst, doet ons nadenken over hoe we onze regio bereikbaar en leefbaar kunnen houden, hoe we ons het best kunnen verplaatsen. Zaken zoals vrachtroutenetwerken, fietsroutenetwerken, openbaar vervoer, parkeerfaciliteiten komen aan bod. Verkeerscirculatie om het bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer op de juiste weg te krijgen, zodat verkeersluwe woonwijken, aangename winkelstraten en gezellige horecapleinen gecreëerd worden. Dit alles met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid.

Het mobiliteitsbeleid is nauw verweven met het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke structuurplannen op alle beleidsniveaus. Voor de regio is er ook de gebiedsgerichte mobiliteitsvisie Noorderkempen uitgewerkt met 14 gemeenten en de provincie.

Nuttige documenten: