Meemoeders

Op 1 januari 2015 trad de wet van de erkenning door meemoeders in werking.
Een meemoeder is de moeder in een lesbische relatie uit wie het kind niet is geboren.

Wat betekent de wet in de praktijk?

 • Kinderen geboren na  1 januari 2015

  Alle kinderen, geboren binnen een huwelijk tussen twee vrouwen zullen vanaf 1 januari 2015 automatisch een afstammingsband hebben met de meemoeder.
  Als er geen huwelijk is, kunnen de kinderen erkend worden door de meemoeder.
  De erkenning vóór de geboorte kan ook met akkoord van de geboortemoeder.

 • Kinderen geboren vóór 1 januari 2015 die nog niet geadopteerd zijn

  Deze kinderen kunnen vanaf 1 januari 2015 ook erkend worden door de meemoeder met toestemming  van de geboortemoeder.

 • Kinderen die geadopteerd zijn door de meemoeder

  Voor deze kinderen wijzigt er niets.

 • Lopende adoptieprocedures

  Meemoeders die nu bezig zijn met de adoptieprocedure kunnen ervoor kiezen om deze stop te zetten en na 1 januari 2015 hun kind te erkennen met akkoord van de geboortemoeder. Het stopzetten kan op ieder moment. Ook in geval er al een verzoekschrift werd ingediend bij de jeugdrechtbank.

 • Naamgeving

  De ouders kunnen na de erkenning of als het kind is geboren na 1 januari 2015 binnen het huwelijk, kiezen voor de naam van de moeder of naam van de meemoeder.
  Ouders kunnen ook twee namen geven: de naam van de moeder gevolgd door de naam van de meemoeder of de naam van de meemoeder gevolgd door de naam van de moeder.
  Kinderen van dezelfde ouders moeten ook allemaal dezelfde naam dragen.