Marktverkenning Aa-vallei gaat van start

9
mei
2017

De voorbije weken zijn geïnteresseerde ontwikkelaars aangeschreven. Ze waren gisterenavond welkom op een informatiesessie over de marktverkenning voor de ontwikkeling van de Aa-vallei in het Turnhoutse Schorvoort. Met deze marktverkenning wil het Turnhoutse stadsbestuur samen met de private grondeigenaars en Zorggroep Orion suggesties krijgen over hoe ze het gebied van de Aa-vallei in de toekomst kwalitatief kunnen ontwikkelen. Dat dit moet gebeuren volgens de principes van het masterplan ‘Schorvoort Morgen’ en de ‘10 punten voor Schorvoort’, ligt vast.

Buurtpark van 6 100 m²

In de Aa-vallei zijn volgens het masterplan op termijn 135 woningen en 170 appartementen voorzien. Wie het gebied zal ontwikkelen, bouwt niet enkel de wooneenheden en legt de wegen aan, maar moet ook zorgen voor de aanleg van een buurtpark, een fietspad en een brug.
Het buurtpark van 6 100 m² garandeert dat een groot deel van de Aa-vallei open blijft als groengebied voor Schorvoort. Daarnaast zullen de natte delen in de vallei dienst doen als waterbuffer. Het fietspad en de brug over de Aa maakt dat het gebied vlot doorkruist kan worden met de fiets en vormt zo ook een alternatieve fietsroute naast de Oude Dijk.

Samen ontwikkelen

De verschillende grondeigenaars in de Aa-vallei willen onderzoeken hoe ze het gebied samen optimaal kunnen ontwikkelen. Tot einde juni 2017 voeren de initiatiefnemers individuele gesprekken met de deelnemers aan de marktverkenning. De keuze om dit op deze manier te onderzoeken, werd reeds in 2014 gemaakt.

Masterplan om Schorvoort-sfeer te behouden

In Schorvoort liggen nog tientallen hectaren woongebied. Niemand kan de eigenaars verbieden om er te bouwen. Daarom werkte het stadsbestuur tussen 2010 en 2016 het masterplan ‘Schorvoort Morgen’ uit. Daarbij werden ook de bewoners van Schorvoort regelmatig betrokken. Zo wil het stadsbestuur de regie van de duurzame ontwikkeling in de Aa-vallei in handen nemen.
Het masterplan is gebaseerd op de ‘10 punten voor Schorvoort’ en moet ervoor zorgen dat de sfeer van dit stadsdeel behouden blijft. Bovendien wordt ruimte voorzien om diensten en aangepaste woningen voor ouderen uit te bouwen. De ontwikkeling in de Aa-vallei zal gebeuren binnen de principes van dit masterplan.