Mama Leert

Tijdens dit project komen mama’s met peuters samen om Nederlands te leren. Tijdens hun lessen worden de peuters opgevangen in de kinderopvang.

Dit project is gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds – Asiel Migratie en Integratiefonds 2014-2020