Maatregelen tegen vogelgriep

28
juni
2017

Er zijn in ons land recent een aantal nieuwe gevallen van vogelgriep vastgesteld. Daarom legt het Federaal Voedselagentschap FAVV preventieve maatregelen op.

Voor het hele Belgische grondgebied gelden onder andere de volgende maatregelen:

  • Openbare markten van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.
  • Verzamelingen van pluimvee zijn verboden.
  • Verzamelingen van andere in gevangenschap levende vogels zijn slechts toegestaan onder strikte voorwaarden.
  • Er gelden specifieke reinigings- en ontsmettingsmaatregelen voor voertuigen waarmee pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren en consumptie-eieren vervoerd worden.
  • Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door een dierenarts worden onderzocht.
  • Voor professionele pluimveehouderijen gelden er specifieke maatregelen.

Bijkomende maatregelen die gelden in gevoelige natuurgebieden (dit zijn gebieden waar veel wilde watervogels of trekvogels voorkomen):

  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of zodanig dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.
  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Voor een volledig overzicht van de geldende maatregelen: www.favv.be.