Maatregelen in Turnhout | SPORTEN

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Als de maatregelen worden aangepast of als de informatie van hogere overheden wordt gewijzigd of aangevuld, passen wij de tekst hieronder aan.

Laatste update: vrijdag 26 maart. De pagina is bijgewerkt conform het Overlegcomité van 24 maart 2021 en het ministerieel besluit (MB) van 26 maart 2021. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 25 april 2021.

Blijven gesloten:

 • De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de sportsector, inbegrepen fitnesscentra.
 • Kantines.

Mogen openblijven:

 • Zwembaden.
 • De buitengedeelten van sportinfrastructuren.
 • De overdekte paardenpistes in manèges en paardenrenbanen, enkel met het oog op het welzijn van het dier.
 • Sportzalen en -voorzieningen (zwembaden uitgesloten), maar alleen voor:
  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar  in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door het stadsbestuur voor kinderen tot en met 12 jaar;
  • trainingen van professionele sporters;
  • professionele wedstrijden.

Kinderen tot en met 12 jaar

 • Indoor sporten
  is toegelaten in clubverband met maximum 10 personen, begeleider niet inbegrepen. Ouders die hun kinderen komen brengen en halen, wachten buiten.
 • Outdoor sporten
  is toegelaten in clubverband met maximum 10 personen, begeleider niet inbegrepen. Publiek is niet toegelaten, behalve per sporter 1 persoon van hetzelfde huishouden.

Jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar

 • Indoor sporten is verboden, uitgezonderd zwemmen.
 • Outdoor sporten is toegelaten met maximum 10 personen, begeleider niet inbegrepen.
 • Hou hierbij steeds 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Begeleiders dragen een mondneusmasker of een alternatief in stof.

Vanaf 19 jaar

 • Indoor sporten is verboden, uitgezonderd zwemmen.
 • Outdoor sporten is toegelaten met maximum 4 personen, trainer of coach inbegrepen.
 • Je houdt steeds 1,5 m afstand tot elkaar.
 • Je beoefent een sport met je eigen huishouden, eventueel aangevuld met 1 vast 'nauw contact': dan (en alleen dan) mag je sporten zonder afstand te houden.

Wedstrijden

 • Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek. Alle andere sportieve wedstrijden, ongeacht de leeftijdscategorie van de deelnemers, worden niet toegelaten.
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van het stadsbestuur vereist.

Evenementen & (jeugd)activiteiten

Lees meer op volgende link: www.turnhout.be/maatregelen-in-turnhout-evenementen-activiteiten

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

De antwoorden op veelgestelde vragen vind je op informatiewebsite van de federale overheid of op Sport Vlaanderen. Je kunt ook informatie vinden op de website van de Vlaamse overheid.