Maatregelen in Turnhout | SPORTEN

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Als de maatregelen worden aangepast of als de informatie van hogere overheden wordt gewijzigd of aangevuld, passen wij de tekst hieronder aan.

Laatste update: donderdag 14 januari, 9.40 uur.  De pagina is bijgewerkt conform het Ministereel Besluit (MB) van 12 januari 2021 en de beslissing van het stadsbestuur van 14 januari 2021.

Worden gesloten:

 • De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de sportieve en recreatieve sector, inbegrepen fitnesscentra.

Mogen openblijven:

 • Zwembaden.
 • De buitengedeelten van sportinfrastructuren.
 • De overdekte paardenpistes in manèges en paardenrenbanen, enkel met het oog op het welzijn van het dier.
 • Sportzalen en -voorzieningen (zwembaden uitgesloten), maar alleen voor:
  • groepen van kinderen tot 13 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs;
  • kinderen tot 13 jaar voor sporten in clubverband;
  • trainingen van professionele sporters en topsport zijn mogelijk met toestemming van de bevoegde minister;
  • professionele wedstrijden.

Let op:

 • Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen mogen alleen plaatsvinden zonder publiek.
 • Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen mogen alleen plaatsvinden voor deelnemers tot 13 jaar. Ze mogen worden bijgewoond door maximaal één lid van het huishouden van de deelnemers.
 • Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid vereist.
 • De kantines moeten gesloten blijven.

Kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) 

 • Indoor sporten
  is toegelaten in Turnhout vanaf zaterdag 16 januari. Ouders die hun kinderen komen brengen en halen, wachten buiten.
 • Outdoor sporten
  is wel toegelaten: in clubverband, sportlessen, trainingen, wedstrijden …

Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen

 • Indoor sporten is verboden. Zwemmen kan wel omdat de zwembaden open zijn.
 • Outdoor sporten is toegelaten
  maar alleen als je dat doet volgens een van de volgende bepalingen.
  • Je beoefent een individuele sportactiviteit, dus contactloos.

  • Je beoefent een sport met je eigen huishouden, eventueel aangevuld met 1 vast 'nauw contact': dan (en alleen dan) mag je sporten zonder afstand te houden.

  • Je beoefent een sport met maximaal 4 personen, jezelf inbegrepen, en je bewaakt de hele tijd de afstand van 1,5 meter met de anderen.
 • Clubs mogen outdoor sportlessen en -trainingen organiseren voor maximum 4 personen. Een van de vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

De antwoorden op veelgestelde vragen vind je op informatiewebsite van de federale overheid of op Sport Vlaanderen. Je kunt ook informatie vinden op de website van de Vlaamse overheid.