Maatregelen in Turnhout | HUWELIJKEN EN BEGRAFENISSEN

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Als de maatregelen worden aangepast of als de informatie van hogere overheden wordt gewijzigd of aangevuld, passen wij de tekst hieronder aan.

Laatste update: vrijdag 26 maart. De pagina is bijgewerkt conform het Overlegcomité van 24 maart 2021 en het ministerieel besluit (MB) van 26 maart 2021. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 25 april 2021.

Huwelijken en begrafenissen

 • Op huwelijken mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn. Kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld.

 • Op begrafenissen en crematies mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn, kinderen tot en met 12 jaar en de dienaar van de eredienst niet meegeteld in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. De overledene mag niet zichtbaar worden opgebaard.
  De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:
  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

 

 • Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.