Maatregelen in Turnhout | GAAN WERKEN

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Als de maatregelen worden aangepast of als de informatie van hogere overheden wordt gewijzigd of aangevuld, passen wij de tekst hieronder aan.

Laatste update: vrijdag 26 maart. De pagina is bijgewerkt conform het Overlegcomité van 24 maart 2021 en het ministerieel besluit (MB) van 26 maart 2021. De regels zijn van toepassing tot en met 25 april 2021.

Telethuiswerk verplicht

Telethuiswerk blijft verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de
functie of de continuïteit. De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische
registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld,
het totaal aantal werknemers en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die
onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk

Het antwoord op je vraag niet gevonden?

Raadpleeg deze gids van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg