Maatregelen in Turnhout | EVENEMENTEN & ACTIVITEITEN

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Voor evenementen gelden maatregelen die werden vastgelegd door het stadsbestuur.

Als de maatregelen worden aangepast, passen wij de tekst hieronder aan.

Laatste update: 19 oktober 2020, 11:09 uur. 

Wat mag je doen?

Kleinschalige evenementen kunnen worden toegelaten. Als ‘kleinschalig’ gelden evenementen die ‘beheersbaar’ zijn. Activiteiten waarbij het aantal bezoekers niet van tevoren kan worden ingeschat en ingeperkt, zijn bij voorbaat uitgesloten. Concreet gaat het dan over evenementen als straat-en buurtfeesten. Doordat het aantal bezoekers daar niet met zekerheid kan worden geregistreerd en gelimiteerd, zijn ze moeilijk beheersbaar.

Vanaf 1 september wordt het maximumaantal personen in het publiek aangepast van 100 naar 200 mensen indoor en van 200 naar 400 mensen outdoor. Een mondneusmasker dragen blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen.

Vanaf 19 oktober sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). 

Wat moet je doen?

  • Als organisator moet je je voor alle culturele activiteiten houden aan de uitgebreide sectorgids met draaiboeken en protocollen, zowel voor binnen- als buitenactiviteiten.

  • Vooraleer je een vergunningsaanvraag indient, moet je het Covid Event Risk Model invullen. Alleen als je een groene score krijgt, is het nuttig om een aanvraag in te dienen. Heb je die niet, dan zal het stadsbestuur sowieso het evenement moeten weigeren. De toetsing via dat formulier geeft je ineens een goede indicatie over de haalbaarheid van het evenement voor jou als organisator.

  • De algemene coronamaatregelen moeten worden nageleefd: afstand houden, vaak handen wassen, een beperking op het aantal aanwezige personen afhankelijk van de oppervlakte. Mondneusmaskers zijn voor de toeschouwers verplicht.

  • Je hebt een registratieplicht.

  • Je evenement moet afsluitbaar zijn op zo’n manier dat alleen het geregistreerde publiek toegang kan krijgen.

  • Je moet erop toezien dat het evenement van begin tot einde ordelijk kan verlopen.

Uitzonderingen

Voor de volgende activiteiten en sectoren zijn aparte federale maatregelen van toepassing:

Wat met sociale en culturele activiteiten zoals workshops, opleidingen en groepslessen?

Workshops, opleidingen en groepslessen mogen plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen.

Lees de protocollen: