Maatregelen in Turnhout | EVENEMENTEN & ACTIVITEITEN

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Als de maatregelen worden aangepast of als de informatie van hogere overheden wordt gewijzigd of aangevuld, passen wij de tekst hieronder aan.

Laatste update: vrijdag 26 maart. De pagina is bijgewerkt conform het Overlegcomité van 24 maart 2021 en het ministerieel besluit (MB) van 26 maart 2021. De maatregelen zijn van toepassing tot en met 25 april 2021.

Zijn open onder voorwaarden:

 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken. Lees hier meer over de bibliotheek in Turnhout.
 • Musea, klik hier om een bezoek aan de Turnhoutse musea te plannen.
 • Buitenspeeltuinen.
 • Dierenparken en dierentuinen.
 • Vakantieparken, bungalowparken en campings.
 • De buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, inbegrepen de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen.
 • Culturele plaatsen mogen openblijven voor groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs en voor stages en activiteiten voor kinderen tot en met 18 jaar.

Evenementen:

Alle evenementen zijn opgeschort. Enkel professionele wedstrijden zonder publiek zijn toegelaten. Wedstrijden op de openbare weg moeten hiervoor vooraf toestemming vragen aan het stadsbestuur.

Jeugdactiviteiten:

Kinderen en jongeren die samenkomen in het kader van groepsgerichte activiteiten in een georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging zonder overnachting moeten in eenzelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk om te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.

Voor georganiseerde activiteiten zijn de volgende maatregelen van toepassing op het aantal deelnemers:

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt een maximum van 10 personen binnen (begeleider niet inbegrepen). Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen deelnemen aan activiteiten die buiten georganiseerd worden (begeleider niet inbegrepen). Voor deze leeftijdsgroep zijn deze activiteiten binnen niet toegestaan, uitgezonderd in een zwembad;
 • De begeleiders respecteren de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Ze zijn verplicht om een mondmasker of een alternatief in stof te dragen;
 • Kinderen tot en met 18 jaar mogen bij sporttrainingen vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via volgende link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-jeugd (in toepassing van het Jeugdprotocol zijn er meer specifieke richtlijnen die men kan raadplegen via onderstaande link https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels ).

Recepties en banketten:

Alle recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden zijn verboden.

Meer info: