Leren Thuis Leren

Studenten Lerarenopleiding Thomas More Kempen ondersteunen leerlingen en ouders bij hun huiswerksituatie.
Eén keer per week gaan de studenten (bachelor lager onderwijs) gratis aan huis ondersteuning (spelen/voorlezen en/of de huiswerksituatie ondersteunen) bieden bij een maatschappelijk kwetsbaar kind en zijn gezin.

Redenen genoeg om kwetsbare kinderen extra ondersteuning aan te bieden:
-    omdat het thuismilieu voor sommige kinderen weinig ontwikkelingsstimulansen biedt
-    omdat sommige ouders anderstalig zijn
-    omdat niet alle ouders voldoende betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen
-    omdat sommige kinderen thuis geen aangepaste ruimte hebben om te spelen

Het initiatief is ook waardevol omdat toekomstige leerkrachten op deze manier bewust gemaakt worden van de leefomstandigheden en/of opvoedingsproblematieken van maatschappelijk kwetsbare kinderen.

Belangrijk is dat de ondersteuning "aan huis" gebeurt en er dus invloed kan uitgeoefend worden op de thuisomstandigheden en de rol en de betrokkenheid van ouders en andere leden van het gezin.

De ondersteuning beoogt vooral blijvende veranderingen bij kind, ouders en de omstandigheden thuis.
Bijvoorbeeld:
-    stimulansen aan de ontwikkeling van de kinderen geven
-    het gezin kennis laten maken met de bibliotheek of Speel-o-theek
-    een ouder aanzetten tot voorlezen of meespelen
-    het kind een bepaalde structuur aanleren
-    een voorbeeld geven aan ouders naar het ondersteunen van het kind of gezellig voorlezen en samen spelen

De inhoud van de ondersteuning wordt bepaald met de school.  De student heeft een voorbeeldfunctie en laat ouders zien hoe hun kinderen kunnen genieten van aandacht en hoe plezierig het kan zijn om samen te lezen en te spelen. 

Gelijke kansen-Onderwijs werkt sterk samen met Thomas More voor de opstart van de studenten (sensibilisering betreffende kansarmoede en diversiteit), mede-organisatie intervisies en supervisies.