Klimaatplan Turnhout

Stad Turnhout wil in 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. 

Turnhout is klimaatneutraal wanneer er in onze stad niet meer broeikasgassen, zoals CO2, uitgestoten worden ten opzichte van onze middelen om die broeikasgassen op te nemen. Onze stad is dan weer klimaatrobuust als we op een duurzame manier weten om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en hevige neerslag. 

Dit impliceert een verandering van formaat in onze stad en samenleving. Klimaatverandering is een uitdaging die door veel schouders gedragen wordt en waarin Stad Turnhout haar verantwoordelijkheid wil opnemen en een voortrekkersrol zal spelen. 

Daarom heeft Turnhout sinds 2022 Turnhout een uitgebreid klimaatplan dat als leidraad dient om deze klimaatambities na te streven. 

Dit zijn de klimaatambities van Turnhout:

  • Tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 47 % reduceren ten opzichte van het jaar 2005. 
  • Tegen 2050 moet Turnhout een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn.