Tijdlijn klimaatplan

Turnhout wil in 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. De opmaak van het klimaatplan heeft als doel om een roadmap uit te werken om finaal deze ambitie te realiseren.

maandag 27 juni 2022

De gemeenteraad keurt het klimaatplan unaniem goed:

Lees hier het persbericht

dinsdag 3 mei 2022

Tweede sessie werkateliers

Met gerichte genodigden hielden we werkateliers rond

  • financieringsmogelijkheden
  • toekomst van distributiesystemen
  • organiseren van een renovatiegolf en energietransitie

zomer 2021 tot voorjaar 2022

Data verwerking

We verzamelden zeer veel data uit diverse studies en de vele gesprekken die gevoerd werden. Al deze data werd verwerkt tot een ruggengraat voor het klimaatplan en de acties en programma's om de ambitie tot uitvoering te brengen.

dinsdag 30 maart 2021 &
donderdag 1 april 2021

Eerste sessie werkateliers

Tijdens een eerste tweedaags werkatelier gingen verschillende stakeholders met elkaar in debat om uitwerking te geven aan het nieuwe ontwerpklimaatplan. Hierbij lag de focus op technische maatregelen en mogelijke proefprojecten.

Lees het verslag hier.

Bekijk de presentaties:

januari-februari 2021

Dieptegesprekken

In de maanden januari en februari vinden meer dan 16 dieptegesprekken plaats met meer dan 100 Turnhoutse stakeholders over: klimaat, de gevolgen en de mogelijkheden voor Turnhout en samenwerkingsverbanden.

woensdag 20 januari 2021

Persbericht 'Turnhout zet grote stap vooruit om klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad te worden'

Lees het persbericht.

woensdag 24 november 2020

Kick-offvergadering klimaatplan

Na het verder afstemmen van de opdracht met het studiebureau, vond op 24 november 2020 de eerste inhoudelijke werkvergadering plaats.

donderdag 24 september 2020

Opdracht klimaatplan 'Turnhout klimaatneutraal & -robuust in 2050'

Het schepencollege geeft het consortium Transition heroes, Kapho consulting, Witteveen+Bos, Bond Beter Leefmilieu, Venturelink, Culd en Truebadours de opdracht om een klimaatplan op te maken met als ambitie Turnhout klimaatneutraal & -robuust in 2050.

maandag 25 mei 2020

Gemeenteraad Turnhout stelt de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal en -robuust te zijn

Bovendien bekrachtigt de gemeenteraad opnieuw de ambities van het burgemeestersconvenant en keurt ze het bestek voor de opmaak van een klimaatplan 'Turnhout klimaatneutraal en -robuust in 2050' goed.

Lees het raadsbesluit.

zaterdag 19 oktober 2019

Ondertekening burgemeestersconvenant 2030

Stad Turnhout engageert zich om tegen 2030 alles in het werk te stellen om onderstaande doelstellingen te halen:

  • minimaal 40% netto CO2-uitstoot minder in 2030 t.o.v. 2011;
  • minimaal 27% minder verbruik in 2030 t.o.v. 2011;
  • minimaal 27% hernieuwbare energie in 2030, die betaalbaar, betrouwbaar en universeel toegankelijk is;
  • en te bouwen aan een stad die tegen de klimaatsverandering bestand is.
zaterdag 2 februari 2015

Energie- & klimaatactieplan 2020

Het schepencollege keurt het energie- & klimaatactieplan 2020, opgemaakt door Stad Turnhout onder begeleiding van IOK, goed.

Lees het actieplan.

vrijdag 21 maart 2014

Ondertekening burgemeestersconvenant 2020

Begin 2014 beslist Stad Turnhout, net zoals alle andere 28 Kempense gemeenten, om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen en uit te voeren. Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie waarbij ze de lokale overheden uitdaagt om tegen 2020 twintig procent CO2-besparing (t.o.v. 2011) te realiseren of zelfs te overtreffen op het gemeentelijk grondgebied.