Kempenaars gezocht voor werkateliers rond mobiliteitsvisie

22
november
2021

De Vervoerregio Kempen bestaat uit 28 gemeenten die samen nadenken over een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen. Zij doen dat op een duurzame én toekomstgerichte manier. Basisbereikbaarheid en het combineren van verschillende vervoermiddelen staan daarbij centraal. 

Maar dat kunnen ze niet alleen. Ze zoeken Kempenaars om samen vorm te geven aan oplossingen waarmee we in de toekomst minder afhankelijk zijn van de wagen. Wat is er nodig zodat we ons meer te voet, met de fiets of het openbaar vervoer verplaatsen? Tijdens een viertal bijeenkomsten denken ze daar samen over na. Kun je er maar twee keer bij zijn? Ook goed, want elk idee telt. 

Steek je handen uit de mouwen in de werkateliers. Laat je inspireren en denk mee na over de mobiliteitsvisie van de Vervoerregio Kempen. Vervoerregio Kempen biedt deelnemers de kans hun netwerk uit te breiden, van elkaar te leren door het uitwisselen van ideeën en te inspireren met mogelijke acties die de omslag naar duurzame Kempen verder kan doen groeien. 

Het werkatelier voor Noorderkempen vindt online plaats op 16 december van 18.30 tot 20.30 uur. Interesse? Inschrijvenkanvia hetinschrijvingsformulier.  

Meer informatie vind je op dewebsite van de vervoerregio.