Tegemoetkoming voor kampen | schoolvakanties 2021

Erkende Turnhoutse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen (zowel feitelijke verenigingen als vzw's) krijgen een financiële tussenkomst voor kampen georganiseerd in de schoolvakanties van 2021.

Steunmaatregelen

 • De subsidie bedraagt 5 euro per deelnemer per dag.
 • Er wordt een tegemoetkoming van 50 % voorzien voor de vervoerskosten voor leden en materiaal (begeleiding niet inbegrepen), met een maximum van 1 500 euro per vereniging per kalenderjaar.
 • Er wordt een tegemoetkoming van 50 % voorzien voor de huurkosten voor kampinfrastructuur, zijnde gebouwen, gronden of tenten. Verbruikskosten komen niet in aanmerking. Er geldt een maximum van 2 500 euro per vereniging per kalenderjaar.
 • De gemaakte kosten voor infrastructuur of vervoer moeten rechtstreeks verbonden zijn aan het kamp en moeten ook essentieel zijn voor de organisatie van het kamp.

Voorwaarden

 • De tegemoetkoming wordt alleen gegeven voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die gedomicilieerd zijn in Turnhout.
 • Voor deelnemers met een ernstige mentale of fysieke beperking geldt er geen leeftijdsgrens.
 • Het kamp heeft een duurtijd van minimaal 5 aaneensluitende dagen van kampactiviteit. Feestdagen waarop er geen activiteit is, worden wel meegeteld als aaneensluitende dag maar er wordt geen vergoeding voor gegeven.
 • Enkel volledige dagactiviteiten komen in aanmerking. Overnachting is niet verplicht.
 • Het kamp moet volledig coronaproof georganiseerd worden volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

De aanvraag

 • Je kunt je aanvraag online indienen.
 • De verenigingen moeten hun aanvraag staven met een deelnemerslijst waarop de namen, geboortedata en adressen van de Turnhoutse deelnemers staan.
 • Facturen en betaalbewijzen voor huurkosten en eventueel kampvervoer moeten bijgevoegd worden.
 • Dubbele betoelaging is niet mogelijk. Kampactiviteiten die worden georganiseerd in opdracht van Stad Turnhout en uitsluitend met financiële middelen van het stadsbestuur, komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Reglement

Je vindt het volledige reglement onderaan op deze pagina.