Jeugdraad

Omschrijving

De jeugdraad is het erkende adviesorgaan rond jongerenthema's in Turnhout. Wanneer het stadsbestuur beslissingen met betrekking tot jongerenthema's voorbereidt en/of uitvoert, vraagt men de jeugdraad om advies, zoals bijvoorbeeld de fuifzaal. De jeugdraad kan ook zelf het initiatief nemen om het stadsbestuur te adviseren rond uitlopende thema’s. Bijvoorbeeld rond toegankelijkheid voor personen met een handicap, mobiliteit of gelijke kansen. Laat jij graag van je horen of denk je graag mee na over thema’s die een impact hebben over kinderen en jongeren? Dan is dit iets voor jou!

De algemene vergadering van de jeugdraad vergadert meestal elke laatste donderdag van de maand online of in het stedelijk jeugdcentrum Wollewei. Voor de juiste data kijk je best op Facebook.

De jeugdraad is samengesteld uit afgevaardigden van de jeugdbewegingen en geïnteresseerde jongeren. Alle jongeren van 16 t.e.m. 30 jaar zijn welkom. Neem zeker eens een kijkje op de Facebookpagina van de jeugdraad.

Heb je vragen? Geef een seintje via jeugdraad@turnhout.be.

Verslagen

Werkjaar 2020 - 2021

Werkjaar 2021 - 2022

 

Volgende data

  • 27 oktober
  • 24 november