I2I: van eenzaamheid naar inclusie

De publieke sector blijkt onvoldoende in staat om een complex probleem zoals sociaal isolement op te lossen. De organisaties zijn te lineair, hiërarchisch en verkokerd georganiseerd waardoor eenzaamheid onvoldoende wordt aangepakt en blijft groeien.

Het I2I-project liep van 2020 tot 30 juni 2023. Het doel ervan was om de bestaande sociale dienstverlening beter op elkaar af te stemmen en waar mogelijk en zinvol nieuwe methodieken te ontwikkelen.
In onze aanpak stond buurtwerking centraal. De buurt is het meest aangewezen niveau om eenzaamheid te detecteren en aan te pakken.

Dit project deden we in Turnhout niet alleen met Stad en OCMW. De buurten werden mee in bad genomen, maar ook onderzoeksinstellingen en partners uit de zorgsector speelden hierin een rol. De quadruple helix was met ander woorden de werkcontext: hoe kunnen de verschillende spelers op het veld op een efficiëntere en effectievere manier eenzaamheid bestrijden.

De Universiteit van Agder leidde dit project in goede banen.

Bekijk de video van eenzaamheid naar inclusie

Resultaten

Volg het project op X.com en Facebook

Financiële steun

Voor de uitvoering van dit project (2020-2023) ontvangen OCMW en Stad Turnhout 196 346 euro aan Europese middelen.
http://www.northsearegion.eu/I2I

Verder ontvangt het project ook provinciale cofinanciering van Provincie Antwerpen van 31 513 euro.