I2I: van eenzaamheid naar inclusie

De publieke sector blijkt onvoldoende in staat om een complex probleem zoals sociaal isolement op te lossen. De organisaties zijn te lineair, hiërarchisch en verkokerd georganiseerd waardoor eenzaamheid onvoldoende wordt aangepakt en blijft groeien.

Het doel van het I2I- project is de bestaande sociale dienstverlening beter op elkaar af te stemmen en waar mogelijk en zinvol nieuwe innovatieve methodieken of tools te ontwikkelen. In onze aanpak staat buurtwerking centraal. De buurt is het meest aangewezen niveau om eenzaamheid te detecteren en aan te pakken.

Dit project doen we in Turnhout niet alleen met Stad en OCMW. De buurten worden mee in bad genomen, maar ook onderzoeksinstellingen en partners uit de zorgsector zullen hierin een rol krijgen. De quadruple helix zal met ander woorden onze werkcontext zijn: hoe kunnen de verschillende spelers op het veld op een efficiëntere en effectievere manier eenzaamheid bestrijden.

De Universiteit van Agder leidt dit project in goede banen.

Bekijk hier de video van eenzaamheid naar inclusie

Bekijk hier de video van de werking van onze brugfiguur senioren

Voor de uitvoering van dit project (2020-202) ontvangen OCMW en Stad Turnhout 196 346 euro aan Europese middelen.

http://www.northsearegion.eu/I2I

Verder ontvangen we ook provinciale cofinanciering van Provincie Antwerpen van 31.513 euro.

Volg ons op Twitter en Facebook