Herstelplan | Economie

Steun en nieuwe impulsen voor de economie

1. Cadeaubon voor elk gezin

Elk Turnhouts gezin krijgt een cadeaubon van 20 of 25 euro, afhankelijk van de gezinssituatie.

 • De cadeaubon wordt per post verstuurd vanaf juli 2020.
 • De cadeaubon is geldig tot eind 2020.
 • Je kunt het bedrag gespreid besteden bij verschillende deelnemende ondernemers.

In totaal deelt het stadsbestuur zo'n 500 000 euro uit aan de gezinnen, een bedrag dat integraal zal worden besteed bij lokale ondernemers. Ondernemers kunnen gratis aansluiten bij het systeem van de cadeaubonnen. Meer info en inschrijven kan via volgende link: www.turnhout.be/cadeaubon

 

2. Vermindering van dienstenbelasting voor elk gezin 

Normaal bedraagt de dienstenbelasting voor gezinnen 60 en voor alleenwonenden 40 euro, dit jaar wordt die verlaagd tot 45 of 30 euro.

 

3. Kwijtschelding van algemene bedrijfsbelasting voor bedrijven

Ondernemers moeten de algemene bedrijfsbelasting in 2020 niet betalen.

Eerder dit jaar werd in Turnhout een belastingvereenvoudiging doorgevoerd. Zes belastingen, die door verschillende types van ondernemingen moesten worden betaald, werden samengevoegd tot één nieuwe belasting: de algemene belasting op economische bedrijvigheid (ABEB).

Zijn samengevoegd:

 • de algemene dienstbelasting voor ondernemers;
 • de belasting op drijfkracht;
 • de belasting op toeristische logies;
 • de belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen;
 • de promotaks;
 • de taks op vermakelijkheden en vertoningen. 

De kwijtschelding die nu wordt verleend, geldt voor bovenstaande bedrijfsbelastingen: noch de zes ‘oude’ afzonderlijke belastingen, noch de ‘nieuwe’ ABEB worden in 2020 geïnd. Deze kwijtschelding gebeurt automatisch.

Het stadsbestuur geeft op die manier aan de ondernemers een financiële tegemoetkoming van 1,2 miljoen euro. Het bedrag dat daardoor bij de ondernemingen blijft, kunnen ze gebruiken om de impact van de coronacrisis in te dijken.  

 

4. Vermindering van belastingen en retributies

De volgende belastingen en retributies voor ondernemers worden verminderd of kwijtgescholden:

 • de belasting op terrassen wordt niet geïnd;
 • de belasting op nachtwinkels en andere vergunningsplichtige inrichtingen wordt met 25 % verlaagd;
 • voor de exploitatie van taxivoertuigen (met vergunning voor 1 januari 2020) of de verhuur van voertuigen met bestuurder wordt het tarief met 25 % verlaagd. Taxivergunningen afgeleverd na 1 januari 2020 zullen een Vlaamse tegemoetkoming ontvangen.
 • voor de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten geldt een vrijstelling voor de periode maart-mei 2020;
 • de retributie op standplaatsen op markten wordt terugbetaald voor de periode waarin er geen zaterdagmarkt kon plaatsvinden;
 • de retributie op de elektriciteitsvoorziening van marktkramers wordt terugbetaald voor de periode waarin er geen zaterdagmarkt kon plaatsvinden.

Deze kwijtschelding of vermindering gebeurt automatisch.

Het stadsbestuur geeft op die manier aan de ondernemers een financiële tegemoetkoming van 160 000 euro.

 

 5. Bijkomende maatregelen

 • Het stadsbestuur, Unizo en Voka hebben samen een taskforce opgericht met de vertegenwoordiging van Turnhoutse ondernemers om te werken aan economische heropleving. Vragen en bekommernissen van de ondernemers zelf komen zo zeker mee aan bod.
 • Het stadsbestuur trekt een budget van 80 000 euro uit om financiële trajecten en adviezen te kunnen aanbieden aan ondernemers.
 • Het stadsbestuur werkt een campagne uit om Turnhout als ondernemende stad nieuwe impulsen te geven en de aantrekkingskracht voor klanten en bezoekers te verhogen. De campagne wordt breed uitgezet en mee ondersteund vanuit de toeristische sector en de vrijetijdssector.
 • Turnhout richt een relancefonds op om acties te kunnen opzetten die de economische positie van de stad versterken in het postcoronatijdperk. Het stadsbestuur vult het relancefonds met 50 000 euro en hoopt dat bedrag te kunnen aanvullen met giften van bedrijven (meer info volgt). 
 • Doorheen heel Turnhout worden picknickplekken ingericht. De Stad biedt ook een seuzzie aan. Via de verkoop van gevulde picknickmanden kunnen horeca- en voedingszaken mee op de kar springen en een extra inkomen halen uit deze nieuwe zomerse beleving van Turnhout (meer info volgt).
Terug