Heropstart Horeca

Vanaf maandag 8 juni 2020 mag de horeca* weer openen na een lange sluitingsperiode, mits het volgen van een veiligheidsprotocol zoals bepaald door de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni 2020. Deze sectorspecifieke maatregelen zijn er om de gezondheid van jezelf, je personeel en je gasten te beschermen. Als iedereen de regels respecteert, kunnen we alle klanten een fijn en veilig horecabezoek bieden. 

 

Voor de horecaondernemers gelden deze regels

Elke zaakvoerder draagt zelf de verantwoordelijkheid over het respecteren van de regels in zijn zaak. 
Houd rekening met deze opgelegde maatregelen:

 • Respecteer alle hygiënemaatregelen en stel het nodige ter beschikking voor klant en personeel.
 • Personeel in de zaal draagt mondmaskers. Het personeel in de keuken draagt mondmaskers als de afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd.
 • Plaats alle tafels minstens op 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiwand of een gelijkwaardig alternatief van minimum 1,8 meter hoog. 
 • Maximaal 10 personen per tafel en zorg voor begeleiding naar de gereinigde tafel.
 • Enkel zittend consumeren is toegestaan. Voorzie een alternatieve menukaart of ontsmet ze telkens.
 • Zorg voor een goede verluchting van de werkplaats
 • Respecteer het sluitingsuur van 01.00 uur ‘s nachts en start tijdig met afronden. Ook de terrassen mogen niet meer gebruikt worden vanaf 01.00 uur ‘s nachts. 
 • Duid een contactpersoon aan, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen melden om contact tracing te vergemakkelijken.
 • Het terrasmeubilair kan tijdens het sluitingsuur blijven staan op eigen verantwoordelijkheid; ook in de uitbreidingszones, weliswaar vergrendeld (kabel met slot) en dus onbruikbaar. Bij stormweer moet het terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein. Beheer u terras als een goede huisvader en zorg ook dat deze zones steeds proper blijven.Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd volgens de stedelijke voorschriften. Respecteer steeds de vrije doorgang van min1.5m.
 • Werk zoveel mogelijk met reserveringen en stimuleer elektronisch/ contactloos betalen.

Voor de klanten gelden deze regels

 • Kom niet naar een horecazaak indien u ziektesymptomen vertoont, volg steeds de instructies van het personeel en respecteer de hygiënemaatregelen .
 • Niet van tafel gaan, tenzij om het toilet te gebruiken of om de zaak te verlaten. Enkel roken op een zitplaats op het terras buiten.
 • Bestellen en betalen aan de toog zijn enkel toegestaan in eenmanszaken. Consumeren moet altijd zittend aan een tafel gebeuren.

 

Uitzonderingen

 • Speelhallen (bv. casino's): opening ten vroegste 1 juli
 • Feestzalen: opening ten vroegste 1 juli zullen, met een maximum van 50 personen, onder dezelfde condities als catering.
 • Binnenspeeltuinen: opening ten vroegste 1 juli
 • Nachtclubs, fuiven, discotheken e.d.: mogen niet openen voor eind augustus

 

Respecteer stipt het sluitingsuur van 01.00u

We verwachten dat het sluitingsuur van 01.00u stipt gerespecteerd wordt en dat u als ondernemer hier, samen met uw personeel, uw verantwoordelijkheid in opneemt. Spreek duidelijk een werkwijze af met uw personeel om tijdig te kunnen sluiten en licht ook duidelijk uw klanten in dat zowel de zaak binnen als het terras dicht zal moeten zijn stipt om 01.00u. Na 00:45u kunnen de klanten niets meer bestellen en wat al zeker niet de bedoeling is, is dat klanten tegen 00.45u nog meerdere consumpties per persoon bestellen die dan nog geconsumeerd zouden kunnen worden tot na 01.00u. Ook al is het terras bij goed weer nog vol, om 01.00u is elke horecazaak, binnen en terras, dicht! De Stad en de politie verwachten van alle horecazaken hier correct mee om te gaan en hun klanten te stimuleren om zich correct te gedragen. Hierop zal streng toegezien worden.

 

Stedelijke ondersteuning bij heropstart lokale horeca

Het stadsbestuur zet sterk in op de bewustmaking van klanten. Het belang van de richtlijnen wordt onderstreept en we herhalen voortdurend basisregels als handen wassen, afstand houden en respect voor uw personeel voor een veilig horecabezoek. Maar ook naar de ondernemer willen we steun bieden door volgende initiatieven:


Heropstartpakket

Vanuit de Stad voorzien we een heropstartpakket dat vanaf 8 juni 2020 bij u gebust zal worden. Dit pakket omvat:
- Een gedrukt exemplaar van de sectorgids opgemaakt door Horeca Vlaanderen – updates hiervan zijn digitaal raadpleegbaar op
- Per zaak twee affiches met maatregelen te respecteren door klanten voor een veilig horecabezoek. Hebt u meer exemplaren nodig, dan kunt u die downloaden en afdrukken via de website van Stad Turnhout.
- Drie stickers met een pictogram van “1.5m afstand houden”

 

Mogelijkheid tot aanvraag uitbreiding terraszone

De Stad biedt de mogelijkheid aan haar horecaondernemers een terrasuitbreiding aan te vragen tot voorlopig 31 augustus 2020. U kan hiervoor een digitale aanvraag indienen via het nieuwe online platform voor terrasvergunningen. Uiteraard is dit steeds maatwerk en zal een oplossing afhankelijk zijn van de specifieke situatie van de horecazaak en de toestand van het openbaar domein.

 

Ondersteuningsmaatregelen stedelijk herstelplan

De Stad Turnhout kondigt in haar herstelplan een breed spectrum aan van maatregelen om de lokale economie te ondersteunen in haar herstel. Dit behelst onder meer ook dat de algemene bedrijfsbelasting in 2020 en de belasting op terrassen  niet geïnd zullen worden in 2020. Deze kwijtscheldingen gebeuren automatisch.

Economische maatregelen

De superkern heeft recent een akkoord over een pakket steunmaatregelen voor de horecasector afgekondigd met als hoofdlijnen:

 

 • Tijdelijke verlaging van BTW op voeding (12% naar 6%) en non-alcoholische dranken (21% naar 6%).
  • GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk vanaf 8 juni moeten aanpassen.
 • Verlenging van het overbruggingsrecht bij sluiting en lagere omzet.
 • Een belastingsvrije consumptiecheque
 • Uitbreiding tijdelijke werkloosheid tot eind 2020.
 • Gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus


Van zodra de gedetailleerde regeling gekend is, zullen deze economische maatregelen waar een horecaondernemer die getroffen wordt door het coronavirus gebruik van kan maken, raadpleegbaar zijn op de  website van VLAIO, FOD Financiën en FOD Economie.

Waar vindt u tips voor de heropstart van uw zaak?


Voor vragen kan u op weekdagen van 9 tot 17 uur terecht op het het gratis nummer van FOD Economie: 0800 120 33.


Wij hopen dat we samen een vlotte start kunnen maken en wensen u bijzonder veel succes.
Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen hebt!