Grofvuil (sinds 2021)

Grofvuil is afval dat door zijn aard of omvang niet in de afvalcontainer past. Een groot deel van het grofvuil kan nog wel gerecycleerd worden. Grofvuil dat niet recycleerbaar is, wordt apart verwerkt en dat kost veel geld. 

Als je denkt dat je materiaal nog herbruikbaar is, neem je vooraf het best contact op met de Kringwinkel WEB, Steenweg op Tielen 70 (014 44 20 40) in Turnhout en vraag je na of zij de spullen kunnen en willen ophalen.

Voorwaarden

Horen onder andere WEL bij grofvuil:

 • Salon
 • Matras
 • Plastic tuinstoelen
 • Groot speelgoed
 • Plastic manden

Horen NIET bij grofvuil:

Ophaling aan huis
Enkel particulier afval kan aan huis opgehaald worden. Volgende afvalstoffen mogen worden aangeboden omdat ze gescheiden worden opgehaald: hout, AEEA, metalen en restfractie grofvuil.

Terug naar boven

Procedure

Recyclagepark

Breng je grofvuil naar het recyclagepark. Je betaalt een vergoeding al naargelang de hoeveelheid grofvuil die je aanbrengt.

Ophaling aan huis

Dat kan slechts eenmaal per maand, altijd op de laatste woensdag, en alleen op afspraak. Het grofvuil wordt door de reinigingsdienst van Stad Turnhout opgehaald en afgevoerd naar het recyclagepark.

Voorafgaand aan de ophaling moet je een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier.

Na ontvangst sturen we je een rekeningnummer met de vraag om vooraf 100 euro te storten met vermelding van 'grofvuil + je naam'.

Pas na ontvangst van de betaling bij onze financiële dienst wordt jouw aanvraag definitief doorgegeven voor ophaling.

Aanvragen én betalingen na de laatste maandag vóór de ophaling kunnen we niet meer verwerken en moeten we doorschuiven naar de volgende maand.

Voor praktische vragen over de ophaling zelf neem je best contact op met de milieudienst van Stad Turnhout: 014 44 33 28.

Wijze van aanbieding bij de ophaling aan huis

De aangeboden afvalstoffen mag je buiten zetten vanaf dinsdagavond 18 uur. Zorg ervoor dat ze ten laatste woensdagmorgen vóór 9 uur aan de rand van de openbare weg staan. Laat genoeg plaats vrij voor voetgangers.

Verder:

 • bied je het grofvuil aan als voorwerp of samengebonden bundel;
 • bied je het grofvuil aan als hanteerbaar voorwerp of pakket en makkelijk ophaalbaar;
 • moet je alle voorwerpen zodanig verpakken dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers;
 • moet je het grofvuil dat niet werd meegenomen omdat het niet aan de regels voldeed, dezelfde dag terug binnen zetten;
 • moet je de fracties AEEA, metalen en hout groeperen, aangezien de ophaler die apart komt ophalen.

Terug naar boven

Meebrengen

Naar het recyclagepark neem je je elektronische identiteitskaart (e-ID) mee om de slagboom te openen.

Terug naar boven

Bedrag

Recyclagepark:

 • Gewicht: 0,25 euro/kg

Aan huis:
100 euro (maximum 15 stuks)

Terug naar boven

Uitzonderingen

Niet-particulieren kunnen geen grofvuil aan huis laten ophalen.

Terug naar boven

Regelgeving

Grofvuil is een onderdeel van huishoudelijke afvalstoffen. Daaronder wordt volgens de wet het volgende verstaan: 'afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij een besluit van de Vlaamse Regering'.

Als de huishoudelijke afvalstoffen door hun omvang niet in het daarvoor voorziene recipiënt kunnen aangeboden worden spreken we van 'grofvuil'.

Terug naar boven