Geslachtswijziging

De procedure van geslachtswijziging wijzigt juridisch het geslacht zoals vermeld in je geboorteakte.

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een aanvraag doen:

 • De meerderjarige Belg
 • De ontvoogde minderjarige Belg
 • De niet-ontvoogde minderjarige Belg bijgestaan door de moeder, de vader of de wettelijke vertegenwoordiger
 • De meerderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters
 • De ontvoogde minderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters
 • De niet-ontvoogde minderjarige vreemdeling, ingeschreven in de bevolkingsregisters, bijgestaan door de moeder, de vader of de wettelijke vertegenwoordiger.

Terug naar boven

Procedure

 • De aanvraag wordt ingediend in de woonplaats en niet in de geboorteplaats.
 • Je overhandigt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaringen van de artsen.
 • De ambtenaar maakt een akte van geslachtswijziging op en geeft binnen 3 dagen kennis aan de Procureur des Konings.
 • Het parket kan binnen de 60 dagen verzet aantekenen.
 • Als er geen verzet is, schrijft de ambtenaar de akte van geslachtswijziging in in de geboorteregisters ten vroegste 30 dagen na het verstrijken van de verzetstermijn.
 • De geslachtswijziging gaat in vanaf de dag van inschrijving van de akte.
 • Je geboorteakte en de bevolkingsregisters worden gewijzigd.
 • Je moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • De vereiste verklaringen van de artsen

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

De ambtenaar kan weigeren de akte van geslachtswijziging op te maken als:

 • De aanvrager juridisch niet bekwaam is.
 • De vereiste documenten niet worden voorgelegd.

Terug naar boven

Regelgeving

 • Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit
 • Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek

Terug naar boven