Gemeenteraad en commissies vergaderen opnieuw in het Stadhuis

8
september
2020

Na maandenlang digitaal te hebben vergaderd, komen de raadsleden vanaf maandagavond 14 september weer samen in de raadzaal. ‘We hebben daarvoor een draaiboek opgemaakt’, legt burgemeester Paul Van Miert uit. ‘Door de wand tussen de raadzaal en de trouwzaal open te zetten, creëren we extra ruimte. De afstand van anderhalve meter tussen de raadsleden kan zo worden gegarandeerd. We kunnen zelfs nog op een veilige manier plaatsmaken voor publiek, al moeten we het aantal bezoekers wel beperken tot 20.’

Voor zowel de raadsleden als de toeschouwers gelden er een aantal maatregelen. Voorzitter van de gemeenteraad Peter Segers licht toe: ‘De raadzaal wordt niet eerder dan een kwartier voor de aanvang van de zitting geopend, de plaatsen worden van tevoren toegewezen, de toeschouwers gaan pas binnen nadat de raadsleden hebben plaatsgenomen. Stemmen doen we alleen digitaal. En natuurlijk gelden de gebruikelijke hygiënevoorschriften. We houden ons aan het advies van de expertengroep van onze eerstelijnszone. Zo garanderen we een maximale veiligheid voor alle aanwezigen. ’

Mondneusmaskers zijn verplicht, en wie als toeschouwer komt luisteren, zal van tevoren van die maatregel op de hoogte worden gebracht. ‘We vragen aan het publiek om het mondneusmasker de hele tijd te dragen’, legt de burgemeester uit.

Vanaf de gemeenteraad van oktober kunnen ook de voorafgaande gemeenteraadscommissies in de raadzaal plaatsvinden.

Wie een zitting in het publiek wil volgen, moet zich elke maand van tevoren inschrijven via www.turnhout.be/inschrijving-raden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20, als dat maximumaantal is bereikt, wordt het inschrijvingsformulier afgesloten. De gemeenteraad van 14 september is volzet.